NOYA Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

PSİKOLOJİK TEST UYGULAMALARI

MOXO Testi

MOXO Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

WISC-4 Zeka Testi

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen zeka testidir.

WISC-4, 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşan bir uygulamadır. Temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.

WISC-4 sadece bir zeka testi olmakla kalmayıp, çocukların uzmanlar tarafından bir çok yönüyle yorumlanabilmesine de yardımcı olmaktadır. WISC-4 testi bir çok psikolojik sorunu tespit edebilmede ya da daha iyi anlamada uzmanlara çok önemli ip uçları vermektedir.

WISC-4;

 • Çocuğun potansiyelini tanımak
 • Üstün zeka durumunu anlamak
 • Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ders başarısızlığı, algılama ve anlama güçlüğü
 • Okula uyum sorunları, içe kapanıklık, sosyal kaygılar, okul fobisi
 • Özgüven eksikliği, iletişim problemleri, sınav kaygısı, alt ıslatma
 • İnatçılık, saldırganlık, karşıt olma/ karşıt gelme bozukluğu dürtü kontrol bozuklukları
 • Evden/okuldan kaçma… gibi birçok psikolojik problemlerin zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

CAS Zeka Testi

CAS, 5-17 yaş okul çağı çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir. Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemler olmak üzere 4 alt ölçekten oluşur.

CAS ayrıca aşağıdaki durumların değerlendirilmesi amacı ile de kullanılmaktadır.

 • Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Değerlendirilmesi
 • Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Değerlendirilmesi
 • Başarının Önceden Kestirilmesi
 • Zihinsel Engelli Olan Çocukların Değerlendirilmesi
 • Travmatik Beyin Hasarı Olan Çocukların Değerlendirilmesi
 • Ciddi Duygusal Bozuklukları Olan Çocukların Değerlendirilmesi
 • Planlama Problemleri Olan Çocukların Belirlenmesi

CAS testi, geleneksel zeka testlerinden farklı olarak çocuğu bilişsel olarak da değerlendirdiğinden, ilköğretime (ilkokul-ortaokul) giden ve ilkokul öncesi çocukların, ilkokula hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme becerilerindeki güçlü ve zayıf yanları, dikkat, planlama, işlem hızı, zamanı etkili kullanma vb. alanlarda ne durumda olduğunu ortaya koyduktan sonra düşük performans gösterdiği alanların nasıl güçlendirileceğini değerlendirmemize olanak tanıdığından çok büyük önem taşımaktadır.

Bize Katılın